Ražotāja garantija:

Elektrisko skrejriteņu garantija ir 24 mēneši.
Akumulatoram un lādētājam ir 6 mēnešu garantija.
Garantija iekšējām detaļām 12 mēnešus vai līdz 1000 km.
Pēc garantijas servisa vai bojāta produkta nomaiņas garantijas nosacījumi ir spēkā atlikušajā garantijas periodā.
Ražotāji elektrisko motorolleru detaļām un piederumiem var noteikt dažādus (īsākus vai garākus) garantijas periodus, tādā gadījumā tiek piemērota ražotāja garantija.
Brīdinājums: pēc preces saņemšanas pircējam jāpārbauda, vai elektriskais skrejritenis nav bojāts. Ja pamanāt elektriskā skrejriteņa defektus, nepilnības vai citas neatbilstības, lūdzu, pirms elektriskā skrejriteņa lietošanas informējiet par to pārdevēju.
Garantija neattiecas uz:
Produktiem, kas ir mehāniski bojāti, izjaukti vai apzināti bojāti.

Produktiem, kas nav izmantoti paredzētajam mērķim.

Par preci, kas ir sabojājusies Pircēja vainas dēļ.

Produktiem, kurus remontējis nespecializēts un autorizēts servisa centrs.

Produktiem ar bojātām sērijas etiķetēm un blīvēm.

Produktam, kura sērijas numuru nevar noteikt bojājumu vai citu faktoru dēļ.

Produkti, kas sabojājas vides faktoru dēļ (vētra, lietus utt.). Nepārvaramas varas apstākļi (ugunsgrēks, plūdi utt.) Vai nejauši pieplūdumi ārējos faktoros (jaudas pieaugums utt.)

Produkti, kuru kļūmi izraisīja šķidrumu, priekšmetu, kukaiņu utt.

Produkti, kas paredzēti personiskai lietošanai, bet tiek izmantoti komerciālos nolūkos.

Produktiem, ja pircējs nav iesniedzis pirkumu un pārdošanu apliecinošu dokumentu (pārdošanas kvīti, rēķinu, nomas līgumu utt.)

Produkti, kuru kļūmi izraisa neoriģinālu, nesertificētu piederumu, detaļu un materiālu izmantošana.Valkājamām detaļām (vadiem, savienotājiem, lukturiem, spuldzēm, turētājiem, riepām, krāsām, bremžu klučiem, gultņiem, amortizatoriem, virsbūves daļām, saliekamajam mehānismam utt.).

Produkts, kas sabojāts, instalējot nelegālu programmatūru / aparatūru.

Garantijas nosacījumi:

Gadījumā, ja garantijas laikā produkts sabojājas, garantijas remonts ir bez maksas. Ražotāja radītā defekta novēršana parasti ilgst no 2 dienām līdz 2 nedēļām no preces piegādes dienas līdz garantijas servisa dienai. Ja izrādās, ka remontam nepieciešama detaļas piegāde uz ārzemēm, gaidīšanas periods tiek pagarināts līdz 45 dienām.
Ja prece ir bojāta, sazinieties ar pārdevēju pa tālruni +371 24845316 vai nogādājiet preci mūsu veikalā st. Miera 141a, Daugavpils, LV-5417
Jūs varat arī nosūtīt preci garantijas remontam, kvalitātes novērtēšanai, nomaiņai, remontam vai atgriešanai ar kurjeru. Šajā gadījumā jums jānorāda adrese:
Miera 141a, Daugavpils, LV-5417
Izmaksas par preces transportēšanu, garantijas remontu, kvalitātes novērtēšanu, nomaiņu vai atgriešanu un / vai pēc remonta, kvalitātes novērtējumu vai preces nomaiņu sedz Pircējs. Nosūtītajiem izstrādājumiem jābūt pareizi iepakotiem, lai tie netiktu sabojāti transportēšanas laikā. Ja produkts ir bojāts transportēšanas laikā, mēs nevarēsim sniegt garantijas pakalpojumus.
Garantija ir spēkā tikai tad, ja darbības traucējumu nav izraisījuši mehāniski bojājumi vai nepareiza lietošana, bet gan ražotāja defekts. Garantijas noteikumi neuzliek par pienākumu pārdevējam vai galvotājam bez maksas veikt izstrādājuma regulēšanu, tīrīšanu vai citus apkopes darbus.
Pēc diagnostikas un uzzinot, ka uz šo defektu garantijas remonts neattiecas, klientam tiek piedāvāta remonta cena. Ja klients atsakās salabot preci bez garantijas, diagnostikas rēķins tiks iekasēts no 10 līdz 50 eiro.
Izmaksas par pārbaudi, kas veikta, lai noteiktu, vai kaitējumu radījis ražošanas defekts, var nodot samaksāt Pircējam, ja pēc pārbaudes tiek konstatēts, ka bojājumus nav izraisījis ražošanas defekts.
Pēc preces nodošanas garantijas remontam jums ir jāsniedz dokuments par preces iegādi.
Prece jāpiegādā pilnā komplektācijā, kurā Pircējs to iegādājās (lādētājs, rokasgrāmata, atslēgu komplekts utt.).
Garantijas defekti tiek novērsti Latvijas likumdošanā noteiktajā termiņā.
Garantijas remontam motorollers jānogādā tīrs, pretējā gadījumā tiks iekasēta maksa 10 eiro apmērā.
PRODUKTA APKOPE
Šo produktu ir izstrādājuši un montējuši profesionāļi. Lai izvairītos no produkta bojājumiem vai garantijas zaudēšanas, nemainiet elektrisko skūteri vai tā daļu (-as).Saliekot jaunu elektrisko skūteri, nepieskrūvējiet skrūves, lai nesabojātu vītnes un plaisas korpusā.Regulāri pārbaudiet riteņus un riepas. Apgrieziet tos, lai pārliecinātos, ka tie darbojas pareizi. Pārbaudiet bremzes
0

Pirkumu grozs